Camillo Lyrics – So Laang We’s Du do Bast

Apr 20 2012 Published by under Lyrics

Your suggestion is being sent, please wait…

Not sent because no change made.
You must make a change to send a suggestion.

So laang we’s du do bast, so laang’s du mir no bast
So laang wéi méng Aen, dëch nëmmen gesin
So laang we’s du hei bast, so léiw an so trei bast
So laang kann fir mëch ët näischt Schéineres gin

Kuck all méng Gedanken, si wanken, si schwanken
Si sin stéits bei dir, an ech kann nët dofir
So laang we’s du do bast, so laang’s du mir no bast
So laang kann fir mëch ët näischt Schéineres gin

Find more similar lyrics on .http://findsonglyrics.org/2Doy.Wann’s de heino och fort gees, fir ëmmer no Nord gees
Dann solls du nët mierken méng heemelëch Träin
An wann’s du géif’s froën, dann misst ech gestoën
So laang we’s du do worst, so laang wor ët schéin

Et as so am Liewen: ‘t geet monsches doniewen
All Stonnen déi schéin, vill ze séier verbléin
Wann’s du dann no Nord gees, gleew mir, wann’s de och fort gees
So laang we’s du do bast, so laang wor ët schéin

. .lyrics. service — .’re . else’s site, #publishers.. … recommends: .Donate to Wikileaks..

No responses yet

Leave a Reply