Sharon Cuneta Lyrics – Sanay Wala Ng Wakas

Jul 13 2012 Published by under Lyrics

Your suggestion is being sent, please wait…

Not sent because no change made.
You must make a change to send a suggestion.

Sana`y wala ng wakas
Kung pag-ibig ay wagas
Paglalambing sa`yong piling
Ay ligaya kong walang kahambing

Kung di malimot ng tadhana
Bigyang-tuldok ang ating ligaya
Walang hanggan ay hahamakin
Pagka`t walang katapusan kitang iibigin

Kahit na ilang tinik ay kaya tapakan
Kung yan ang paraan upang landas mo`y masundan
Kahit ilang ulit ako`y iyong saktan
Hindi kita maaaring iwanan
Kahit ilang awit ay aking aawitin
Hanggang ang himig ko`y maging himig mo na rin
Kahit ilang dagat ang dapat tawirin
Higit pa riyan ang aking gagawin

Sana`y wala ng wakas
Kapag hapdi ay limipas
Find more similar lyrics on .http://findsonglyrics.org/qTaO.Ang mahalaga ngayon ay pag-asa
Dala ng pag-ibig saksi buong daigdig

Kung di malimot ng tadhana
Bigyang-tuldok ang ating ligaya
Walang hanggan ay hahamakin
Pagka`t walang katapusan kitang iibigin

Kahit na ilang tinik ay kaya tapakan
Kung yan ang paraan upang landas mo`y masundan
Kahit ilang ulit ako`y iyong saktan
Hindi kita maaaring iwanan
Kahit ilang awit ay aking aawitin
Hanggang ang himig ko`y maging himig mo na rin
Kahit ilang dagat ang dapat tawirin
Higit pa riyan ang aking gagawin

Di lamang pag-ibig ko
Di lamang ang buhay ko`y ibibigay
Sa ngalan ng pag-ibig mo
Higit pa riyan aking mahal ang alay ko.

. .lyrics. service — .’re . else’s site, #publishers.. … recommends: . –

No responses yet

Leave a Reply